voetbal-ouwel-rond-299-800x600Beste Sportievelingen,                                 000_0057

Ook dit jaar is er weer kooivoetbal. Dit wordt gehouden op zondag 8 juli 2017 vanaf 13.00 uur in de Boerhaarse kooivoetbalarena op het feestterrein.

Opgave kan bij Dylan Kramer,  dylankramer@live.nl