Huisregels

 • Legitimatie.

Er is een legitimatieplicht, waarbij de legitimatie op verzoek moet worden getoond.

 • Eigen risico.

Het betreden van het kermisterrein en het deelnemen aan activiteiten gebeurt op eigen risico. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan bezoekers of eigendommen van bezoekers.

 • Foto/video/geluidsopnamen.

Iedereen die het kermisterrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video/foto/geluidsopnamen door de organisatie of door aangewezen personen.

 • Alcohol.

Onder de 18 jaar is het NIET toegestaan alcohol te verkrijgen en te nuttigen. Ben je onder de 25 dan kun je alcohol nuttigen, wanneer je in het bezit bent van een 18+ polsbandje.

Deze zijn verkrijgbaar bij de muntenkassa en alleen op vertoon van je identiteitsbewijs.

Het is verboden om alcoholische drankjes door te geven aan personen onder de 18 jaar. Bij constatering hiervan zult u worden aangesproken.

 • Roken.

Het is niet toegestaan om te roken in de tent.

 • Drugs.

Deze middelen zijn verboden op het kermisterrein. De Nederlandse wetgeving is van toepassing.

 • Munten.

De munten zijn verkrijgbaar bij de muntenkassa.

 • Verboden voorwerpen:

Het is verboden om de volgende voorwerpen mee te nemen naar het kermisterrein: dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, slag – en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen.

 • Verloren voorwerpen.

De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van spullen.

Mocht u iets verloren zijn dan kunt u dit melden bij de organisatie of bij de muntenkassa.

Op de site van Kermis Boerhaar zullen eventuele gevonden spullen worden vermeld.

 •  Kinderen.

Kinderen zijn aanwezig op het kermisterrein onder verantwoording van de eigen ouders.

 • Toegangscontrole.

Voor de veiligheid van alle bezoekers kan bij toegang worden gefouilleerd en tassen worden gecontroleerd.

Dit zal worden uitgevoerd door de aanwezige beveiligingsmensen.

Mochten er spullen worden aangetroffen welke niet meegenomen mogen worden dan zal de beveiliging aangeven wat er met deze materialen zal worden gedaan.

 •  Calamiteiten.

Mocht er sprake zijn van een noodsituatie dan geef je ruimte aan de hulpdiensten en houd je je aan de aanwijzingen welke gegeven worden.

 •  Huisdieren:

Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar het kermisterrein, dit om voor iedereen een aangename omgeving te bieden.

Hulphonden zijn wel welkom, mits voorzien van een een tuigje.

 •  Beveiliging.

De aanwijzingen welke gegeven worden door de beveiliging zullen moeten worden opgevolgd.

 •  Overige omstandigheden.

 Bij omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel geeft is het oordeel van de organisatie bindend.